DİKKAT! Otoklavlarınızın Güvenliği İçin Yapılması Gerekenler

19.08.2022
DİKKAT! Otoklavlarınızın Güvenliği İçin Yapılması Gerekenler

DİKKAT!

Otoklavlarınızın Güvenliği İçin Yapılması Gerekenler

Kullandığınız otoklavlarda aşağıdaki bakım çalışmaları ve kontroller mutlaka yapılmalıdır

Yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışan ve tehlikeli ekipman sınıfına giren otoklavların kullanımında aşağıdaki güvenlik unsurlarına dikkat edilmelidir;

Kalibrasyon

Otoklavlar çeşitli aksesuarlarla birlikte çalışır. Bu nedenle kalibrasyon çok önemlidir ve bu ekipmanın çalışmasını ölçmek için akredite kuruluşlar tarafından belirli periyotlarda yapılmalıdır. Ayrıca, her çevrimden önce, düzgün çalıştığından emin olmak için otoklav kontrol edilmelidir. Kalibrasyonlar yılda en az bir kez yapılmalıdır.

Emniyet ventili kalibrasyonu: Otoklav iç basıncının belirlenen kritik değerin üstüne çıkması durumunda açılıp basıncı azaltan emniyet ventili mutlaka yılda bir kalibre edilmelidir.

Ölçüm sensörleri kalibrasyonu: Otoklavda kullanılan sıcaklık, basınç ve vakum gibi kritik değerlerin ölçümünü sağlayan sensörler yılda bir defa mutlaka kalibre edilmelidir.

Alçak ve yüksek basınç şalterlerinin kalibrasyonu: Otoklavın üstünde yer alan, alçak ve yüksek basınç kontrolünü gerçekleştiren şalterler yılda bir kez kalibre edilmelidir.

Sıcaklık koruma şalter kalibrasyonu: Otoklavda yüksek sıcaklığı algılayan sıcaklık sensörü ve kontrol cihazı yılda bir defa mutlaka kalibre edilmelidir. Kontrol cihazının kestirici fonksiyonu test edilmeli, belirlenen kritik üst limit değeri kontrol edilmelidir.

Gözle muayene

Boya çatlak kontrolü: Otoklavın boyalı kısımları, özellikle nozzle bağlantı çevresi, belirli periyotlarla kontrol edilmeli, çatlaklar varsa hemen önlem alınmalı ve yetkili kişilere bilgi verilmelidir.

İzolasyon altı kondens kontrolü: Otoklavın zemininde kondens çıkışının bulunduğu kısım kondens suyunun toplanması sonucunda paslanıp çatlayabilir. Mutlaka 6 ayda bir zemindeki izolasyon kaldırılarak korozyon ve çatlak kontrolü yapılmalı, bir sorun varsa gerekli önlemler alınmalı ve yetkili kişilere bilgi verilmelidir.

• Otoklav içi elektrik bağlantılarının kontrolü: Özellikle radyatörlü otoklavlarda sıcaklık, basınç, vakum gibi etkilerle elektrik bağlantılarında gevşemeler olabilir. Otoklavın kullanım sıklığına göre belirli periyotlarda elektrik bağlantıları kontrol edilmeli, muayene gerekiyorsa yetkili kişiler bilgilendirilmelidir.

• Elektrik panosu kablo kontrolü: Otoklavın tüm gücünü ve kontrolünü sağlayan elektrik panosu ve otoklav arasındaki kablolar yılda bir kere tüm elektrik gücü kapatıldıktan sonra kontrol edilmeli, temassızlığı önlemek için tüm kablo bağlantıları sıkıştırılmalıdır.

• Kompresör yağ kaçağı kontrolü: Otoklav ile birlikte kullanılan kompresörün yağ miktarı ve yağ kaçağı olup olmadığı 6 ayda bir kontrol edilmelidir.

• Kompresör kurutucu kontrolü: Sistemdeki nemin kurutulması ve verimin arttırılması için 6 ayda bir kontrolü yapılmalıdır.

Periyodik bakım ve muayene

• Korozyon ölçümü: Tüm otoklavların yılda bir defa yetkili kişiler tarafından korozyon ölçümü yapılmalıdır. Korozyon olması durumunda ilerlemeden önlem alınmalıdır.

• Kapak dişleri çatlak kontrolü: Güvenliği sağlayan en önemli unsurlardan biri olan kapak üzerindeki dişlerde oluşabilecek çatlaklar, otoklavın güvenli ve verimli çalışmasını engeller. Yılda bir defa yetkili kişiler tarafından kapak dişleri kontrol edilmelidir.

• Su ve hava filtresi temizliği: Otoklav tesisatında kullanılan su ve hava filtreleri tıkanmanın önüne geçmek için yılda bir defa temizlenmelidir.

• Yıllık periyodik muayene onay kontrolü: Otoklavın periyodik muayeneleri cihazın güvenliği ve verimli çalışması için asla aksatılmamalıdır. Her periyodik muayene kayıt altına alınmalıdır.

• Düzenli bakımların yetkili kişiler tarafından yapılması: Otoklavların yıllık muayene ve bakımları mutlaka yetkili kişiler tarafından yapılmalı, bu bakımlar ve yapılan işlemler kayıt altına alınmalıdır.

Kullanıma bağlı unsurlar

• Temizlik çevrimi: Otoklav 50 çevrim çalıştırıldıktan sonra verimliliği arttırmak ve yangın riskini azaltmak için mutlaka temizlik çevrimi yapılarak tesisat temizliği sağlanmalıdır. Özellikle proses sırasında yanıcı gaz salınımı yapan cam laminasyon otoklavlarında temizlik çevrimi mutlaka yapılmalıdır.

• İzolasyon değişimi: İçten izolasyonlu otoklavlarda 10.000 çevrim ya da 5 yıl kullanım sonrası (hangisi önce gerçekleşirse), dıştan izolasyonlu otoklavlarda 10 yıllık kullanım sonrası mutlaka otoklav izolasyonu tamamen yenilenmelidir.